Evliya Çelebi, 25 Mart 1611’de İstanbul Unkapanı’nda doğar. Evliya Çelebi, İlk tahsilini şimdiki ilkokul düzeyinde olan Sıbyan Mektebi’nde yapar. Daha sonra Unkapanı Fil Yokuşu’ndaki Hamid Efendi Medresesi’ne devam eder. Yedi yıl süren buradaki eğitimi sırasında Sâdizâde Darü’l-kurrası’na giderek Kuran’-ı Kerim’i ezberleyip hafız olur. Zamanın güzel sanatlarından olan hattı, tezhibi ve nakşı babasından öğrenir. 1635 yılında Enderun Mektebi’ne kabul edilir. Dört yıl da burada eğitim gördükten sonra sipahi zümresine katılır. Devlet kademelerinde çeşitli görevlerde bulunan Evliya Çelebi, elli yıl boyunca Anadolu başta olmak üzere Avusturya, Hicaz, Mısır, Sudan, Habeşistan, Dağistan gibi ülkelerde dolaşır. Evliya Çelebi bir gece rüyasında Hazreti Muhammed’i görür. Çok heyecanlandığı için “Şefaat yâ Resulallah” diyeceği yerde “Seyahat yâ Resulallah” deyiverir. Çelebi, bu rüyasının etkisiyle seyahat etmeğe ve gördüklerini yazmaya başlar.

  • Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nden Seçmeler

  •