Yazar ve İktisatçı Şevket Süreyya Aydemir 1897 yılında Edirne'de doğdu. Edirne Muallim Mektebi'ni bitirdi. Azerbaycan, Dağıstan ve Gürcistan'da öğretmenlik yaptı. Eğitimci ve iktisatçı olarak çeşitli devlet hizmetlerinde görev aldı. İnkılâp ve Kadro dergilerinde yazılar yazdı. Kendi hayat hikâyesini de 1959'da yayımladığı Suyu Arayan Adam adlı kitabında anlattı. Yazar bu tarihten sonra yoğun bir yazı dönemine girdi. Eserlerinden bazıları şunlar: “Toprak Uyanırsa, Tek Adam, İkinci Adam, Menderes'in Dramı, Makedonya'da”dır. Şevket Süreyya, eserlerinde Birinci Meşrutiyet’ten günümüze kadar Türk toplumunun geçirdiği değişimleri ve yaşanan olayları dile getirmiştir.