Eserleri, en meşhur İslam klasikleri arasında yer alan ve asırlardan beri ilgiyle okunan Sadi’nin asıl adının Ebû Abdullah Müşerrifüddin bin Muslih olduğu nakledilmektedir. Sa'di, İran’ın güneybatısında bir şehir olan Şiraz’da doğduğu için Şirazlı anlamına gelen Şirâzî lakabıyla meşhur olup Sa'di mahlasıyla tanınmaktadır. 1212–1219 yılları arasında doğduğu tahmin edilen Sa'di, ilk eğitimini memleketinde görür. Sonra bölgenin Moğol istilasına uğraması üzerine Bağdat'a gider. Burada bulunan Selçuklu vezirlerinden Nizamül-Mülk’ün kurduğu Nizamiye Medresesi’nde tahsilini tamamlar. 1292 yılında Hakk'ın rahmetine kavuştuğunda, ardında onlarca eser ve dillerden düşmeyen menkıbeler bırakan Sadi’nin eserleri vefatından sonra "Bîsütûn" adı altında külliyat olarak bir araya toplanmıştır.