Ömer Seyfeddin 12 Mart 1884 yılında Gönen’de doğdu. Dört yaşında iken Mahalle Mektebi’nde başlayan eğitimi, ailesinin İstanbul’a taşınması üzerine Mekteb-i Osmanî adlı özel bir okulda devam etti. Sırasıyla Eyüp Askerî Rüştiyesi’nde, Edirne Askerî İdadî’sinde ve İstanbul Harp Okulu’nda öğrenim gördü.Harp Okulu’ndan teğmen olarak mezun olan yazar, İzmir Redif Taburu’na öğretmen olarak atandı. Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra Selanik’teki III. Ordu Merkezi’ne gönderilen Ömer Seyfeddin, bu dönemde yazdığı şiir ve öykülerini Aşiyan, Musavver Hâle, Piyano gibi dergilerde yayımlattı.1911 yılında kendisini bütünüyle edebiyata vermek isteyen Ömer Seyfeddin, askerlikten ayrılarak Selanik’e yerleşti. Orada kurucusu olduğu Genç Kalemler dergisinde Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp’le birlikte çalıştı. Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler’in ilk sayısında yayımladığı Yeni Lisan adlı makalesi, “Millî Edebiyat” döneminin başlangıcı oldu. 1912’de Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine yeniden orduya çağrıldı. Bu savaşta esir düştü. Esaretten kurtuluşu ile birlikte ordudan ayrılan Ömer Seyfeddin yazarlığa yeniden başladı.1917 yılında İstanbul’da Yeni Mecmua adlı dergiyi çıkardı.Bu dergide 29 öyküsü yayımlandı. 6 Mart 1920 yılında vefat etti.