Türk halk edebiyatının en meşhur hikâyelerindendir Kerem ile Aslı. Yüzyıllar boyunca ilden ile dilden dile dolaşa gelmiş bir hikâyemizdir. Kerem ile Aslı hikâyesinin, saz şairi Âşık Kerem’in hayat hikâyesinden doğduğu sanılmaktadır. Âşık Kerem, Azerbaycan ve İran çevresinde yaşamış bir şairdir. Bu aşığın yanık şiirleri halk arasında yayıldıkça yayılmış ve bu hikâyeyi meydana getirmiştir. Anadolu’dan başka, Azerbaycan, Horasan, Türkmenistan, Kırım, Bulgaristan gibi Türklerin yaşadığı coğrafyaların yanında Ermenistan, Gürcistan, Dağistan gibi pek çok yerde sevilerek halk arasında anlatılagelmiş yanık bir aşk hikâyesidir.