1883 yılında Bağdat’ta doğdu. Annesinin ölümünden sonra 12 yaşlarındayken babasıyla İstanbul’a geldi.1907’de Galatasaray Lisesi’nden mezun olup Hukuk Fakültesi’ne başladı. Fakat İzmir’e Fransızca öğretmeni olarak tayini çıkınca, hukuk eğitimini yarıda bıraktı.Birinci Dünya Savaşı’nda yedeksubay olarak, Çanakkale ve İzmir’de bulunan Ahmet Haşim, savaştan sonra kısa süreli memurluklar yaptı. 1921’de “Dergâh” dergisinde yazılar yazmaya başladı. Daha sonra “ İkdam, Akşam, Mülkiye dergisi ile Milliyet gazetesi”nde fıkra ve gezi türünde nesirlerini yayımladı.“Bize Göre, Gurebâhâne-i Laklakan ve Frankfurt Seyahatnamesi” adlı eser bu yazılardan oluşur. Sanayi-i Nefîse Mektebi’nde estetik ve milotogya okuttu.Ahmet Haşim, böbrek hastalığı yüzünden 4 Haziran 1933’te vefat etti. Şiirlerini, “Göl Saatleri ve Piyale” adlı iki kitapta topladı. Şirinde anlamdan çok iç ve dış musikî değeri önem taşımaktadır.