Yoksul bir sağlık memurunun yedi çocuğundan biri olarak doğan Miguel De Cervantes küçük yaşta ailesi ile Madrid’e taşınır. Ancak kısa bir süre okula gider, bu yüzden eğitimini kendi kendine tamamlamıştır. 1570'te II. Selim Kıbrıs'ı ele geçirince Papa V. Pius Osmanlılara karşı birlik çağrısında bulunur. Çağrıya cevap veren Cervantes Roma'daki İspanyol birliğine katılır. 7 Ekim 1571'de Osmanlı donanmasıyla yapılan İnebahtı Deniz Savaşı'na katılan Cervantes, Osmanlılar tarafından tutsak edilir. Cervantes, 1575-1580 yılları arasında Cezayir'de esir olarak yaşar. 1580 yılında özgürlüğüne kavuşarak İspanya’ya döner. Önceleri tiyatro ile ilgilenir. Bir çok oyun yazdıysa da, bugüne yalnızca “El trato de Argel “ ve “La Numanica” ulaşabilmiştir. Ardından ilk romanı “La Galatea”yı tamamlar. Don Quijote (Don Kişot) romanı 1605 tarihinde yayınlandı ve sevildi. 1613 yılında basılan “Novajeles ejampleres”te 13 öyküsü yer alır. 1614 tarihli “Vaje del Parnaso” ise yergi şiiridir. “Don Kişot”un ikinci bölümünü 1615’de yazar. 1616’da ölür.