Kemal Tahir,15 Nisan 1910 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelir. Galatasaray Lisesi'ni onuncu sınıfta bırakarak hayata atılan yazar, çok çeşitli işler yapar. Avukat kâtipliği, çevirmenlik, gazete yazarlığı, yazı işleri müdürlüğü yaptığı işlerden bir kaçıdır. Sanat hayatına önce şiirle giren, sonra hikâyelerle devam eden Kemal Tahir, 1960 yılından sonra tümüyle edebiyata yönelir. 21 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini yumar. Kemal Tahir, ilk romanlarında Türk toplumunda Batı’dakine benzer sınıf çatışmaları olmadığını anlatmaya çalışır. Daha sonraki romanlarında devletin birleştirici ve koruyucu güç olduğunu vurgular. Yazarın bazı eserleri şunlardır: Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Hür Şehrin İnsanları.