Yakup Kadri, 27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu. İlköğrenimini altı yaşında iken ailesiyle geldiği Manisa’da tamamladı. Rüştiyenin ikinci yılında İzmir İdadî’sine geçti. 1905 yılının sonlarına doğru annesiyle birlikte Mısır’a, İskenderiye’ye dönen yazarımız, orada, Frerler Mektebi’nde üç yıl Fransızca öğrenimi gördü. Meşrutiyet’in ilânından önce İstanbul’a yerleşip Hukuk Fakültesi’ne girdi. Arkadaşı Şahabettin Süleyman aracılığı ile Fecr-i Âti topluluğuna katıldı. Yaşanan toplumsal felâketlere ilgisiz kalamayan yazar Millî Edebiyat topluluğuna katıldı. “Kiralık Konak ,Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Ankara, Yaban, Bir Sürgün, Panaroma ve Hep O Şarkı” adlı romanların yazarı olan Yakup Kadri öykülerini “Bir Serencâm”, “Rahmet” ve “Millî Savaş Hikâyeleri” adlı kitaplarında toplamıştır. Tiyatroları, mensur şiirleri, anı kitapları, monografileri, derlemeleri ve çevirileri de bulunan Yakup Kadri, Cumhuriyet Dönemi’nde, Mardin, Manisa milletvekilliği, 1960’da Kurucu Meclis üyeliği; Tiran, Prag, Lahey, Tahran ve Bern elçiliği yapmıştır. 13 Aralık 1974 ‘te Ankara’da yaşamını yitirmiştir.