Hüseyin Rahmi Gürpınar 19 Ağustos 1864’te, İstanbul’un Ayaspaşa semtinde doğdu. 1878’de Mülkiye İdadisi’ne yazılmış ancak ikinci sınıfta hastalığı sebebiyle okuldan ayrılmıştır. 1880’de Ceza İşleri Bürosu’nda memur olarak çalışmaya başladı. 1908 Meşrutiyeti’nden sonra resmî görevinden ayrılmıştır. 1912’de Heybeliada’da yaptırdığı köşke taşınmış ve ömrünün otuz yılını bu köşkte geçirmiştir. 1914’te Darülbedayi kurulduğu zaman oluşturulan edebî kurul üyeliğine atandı. İkdam gazetesinde, tiyatro yazıları yayımladı. 1936’da Kütahya Milletvekili seçilmesi ile başlayan siyasî yaşamı iki dönem sonra 1943’te sona erdi. 8 Mart 1944’te vefat etti. Köşkü ölümünden sonra müze hâline getirilmiştir. Hüseyin Rahmi’nin eserlerinin bazıları şunlardır: Şık, Gulyabani, İffet, Mürebbiye, Şıpsevdi, Sevda Peşinde, Hakka Sığındık, Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu, Tutuşmuş Gönüller.

  • Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

  •