Flaubert, 12 Aralık 1821’de Rouen’da (Ruan) doğar. Yazı hayatına okul yıllarında başlayan yazar, ilk çalışmasını 1837’de Le Colibri (Lö Kolibri) adlı dergide yayımlar. 1841’de girdiği Hukuk Fakültesi’ni, sara olduğu düşünülen bir sinir rahatsızlığı nedeniyle yarıda bırakır. Bütün zamanını edebiyata ayırır. Flauberteğitimini yarıda bıraktıktan sonra ailesinin Rouen’daki evine çekilir. Dönem, “Aydınlanma Dönemi”dir. Toplumun hızla değiştiği, dengelerin alt üst olduğu, bilimde yeniliklerin birbirini izlediği bu zaman dilimi içinde Flaubert, birkaç kez Paris’e gitmesinin ve eserlerine kaynak olacak yolculuklara çıkmasının dışında hep Rouen’da yaşar.Gustave Flaubert’in yolculuklarının, sanatı üzerinde etkisi, kendisinin de belirttiği gibi büyük ve olumludur. 1840’da Pireneler’e yaptığı geziyi, 1845 İtalya, 1847 Fransa gezileri izler. 29 Ekim 1849’da çıktığı yolculuk, Kahire, Şam, Marmaris, İstanbul ve Pire gibi yerleri kapsar. Marmaris’ten başlayan yolculuk notlarını “Küçük Asya” başlığı altında toplar. 8 Mayıs 1880’de ölür. Eserlerinde kahramanlarının duygu ve düşüncelerini gözlemci bir gerçekçilikle çözümler. “Salambo” “Gönül Şatosu”“Duygusal Eğitim”, “Bir Delikanlının Anıları”, “Zayıf Cins”, “Üç Hikâye”“Madam Bovary” eserlerinden bazılarıdır.