Halide Edip Adıvar, 1882’de İstanbul’da doğdu. Halide Edip, Üsküdar Amerikan Kız Koleji mezunu oldu. 1908’den itibaren çeşitli gazete ve dergilerde yazıları çıkmaya başladı. Darûlmuallimat’ta ve İstanbul Kız İdadîsi’nde pedagoji ve tarih hocalığı, Vakıf Kız Mektepleri’nde Müfettişlik yaptı. 1917’de Adnan Adıvar ile evlendi. 1918’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Batı Edebiyatı hocalığı yaptı. İzmir’e Yunanlıların girmesi üzerine Fatih ve Sultanahmet’te düzenlenen halk mitinglerinde halkı birlik, beraberlik ve vatan savunmasına çağırdı. Mayıs 1919’da İstanbul işgal edilince Ankara’ya geçip Kurtuluş Savaşı yıllarında ordu hizmetinde çalıştı. 1923 ilâ 1939 yıllarında Fransa ve İngiltere’de yaşadı. Amerika’da “Yakındoğu düşünce ve sanatı üzerine” konferanslar verdi. Colombia Üniversitesi’nde misafir profesör olarak “Çağdaş Türk Düşünce ve Edebiyatı” dersleri okuttu. Daha sonra yurtdışında birçok üniversitede konferanslar verip çeşitli görevler aldı. 1950’de İzmir’den milletvekilli seçildi. 1950 ilâ 1954 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde profesörlüğe dönen Halide Edip Adıvar 1964 yılında İstanbul’da vefat etti. Yirmi bir adet romanı bulunan yazarın bu romanlarından bazıları “Handan, Yeni Turan, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık”tır. Hikâyeleri ise “Harab Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, Kubbede Kalan Hoş Sada” adlı kitaplarda toplanmıştır. Halide Edip Adıvar’ın bunların yanı sıra oyunları, inceleme ve yabancı dilde yazılmış birçok eseri de vardır.