Asıl adı Honore Balssa (Honor Balsa) olan yazar 1799’da Fransa’nın Torus (Tor) adlı kır bölgesinde doğar. Balzac, Katolik eğitimi verilen bir okula devam ettikten sonra annesinin isteği üzerine Paris’te hukuk tahsil eder. Balzac, mezun olduktan sonra yazar olacağını söyleyerek mesleğini bırakır. 1821 yılına kadar pek başarılı olmayan yazarlık süreci başlar. Böylelikle pek çok roman ve hikâye yazmaya başlar. Bu arada yazarlıkla birlikte yürüttüğü kitap yayıncılığını da devam ettirir. Matbaası iflas edince borçlarını annesi öder. Gece gündüz roman yazma çalışmalarına kendini verir. Bir süre sonra politikaya atılır. Fransız Millet Meclisi’ne seçilir. 1850’de 51 yaşında ölür. Balzac’ın eserleri arasında başlıcaları; Eugene Grandet (Öjeni Grand), Vadideki Zambak, Goriot Baba ve İnsanlık Komedyası’dır. Bunların yanı sıra daha birçok eser, hikâye, piyes yazmıştır.