Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydolan Mustafa Kemal, kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey, isimlerinin aynı olmasından dolayı Atatürk’ün adına "Kemal"i ilave etti. Böylece hayatına Mustafa Kemal olarak, iki isimle devam etti. 1902 yılında İstanbul'da Harp Okulu’ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu. Daha sonra Harp Akademisi'ne devam eden Mustafa Kemal, 1905’te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı ve pek çok askerî görevi yerine getirdi. Birçok askerî başarılara imza atan Gazi Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de yazılan kahramanlık destanının başrol oyuncularındandır. Bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla bir dizi inkılâp yapımında öncü rol oynadı. Soyadı kanunu ile Atatürk soyadını alan Gazi Mustafa Kemal Paşa Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanıdır. O, 1938 yılında koca bir milleti yas içinde bırakarak hayata veda etti.