M.Ö. 427–347 yılları arasında yaşamış olan ve düşünce tarihinin tanıdığı ilk ve en büyük sistemin kurucusu olan ünlü Yunan filozofu Eflatun, Atina’da doğar. Sokrates’in ölümü Platon’u yani Eflatun’u politikadan uzak yaşamaya iter. M.Ö. 389 yılında Güney İtalya’ya gider. Oradan Atina’ya döner ve tarihteki ilk akademiyi kurar. Hayatının son 20 yılını ders vererek geçirir. Eflatun M.Ö. 347’de 80 yaşında vefat eder. Platon, akıl hocası Sokrates (Socrates) ve öğrencisi Aristoteles (Aristo) ile birlikte, doğal felsefe, bilim ve Batı felsefesinin temellerini attı.