Kökeni Maraşlı bir aileye dayanan Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1905’te İstanbul’da doğar. Amerikan ve Fransız kolejlerinde, Bahriye Mektebi’nde, Darülfünun Felsefe Bölümü’nde okur. Avrupa’ya gönderilen ilk Cumhuriyet talebeleri arasında yer alan Kısakürek, Paris’e gider. Sorbon Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne bir süre devam ettikten sonra yurda döner. Çeşitli bankalarda çalışarak müfettişliğe kadar yükselir. Robert Koleji, Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’nde dersler verir. Sonraki yıllarda fikir ve sanat çalışmalarını, çıkardığı Büyük Doğu Dergisi’nde sürdüren Necip Fazıl, 25 Mayıs 1983’te İstanbul’da vefat eder. Necip Fazıl, şairliğe ilk adımını on iki yaşındayken, annesinin teşvikiyle atar. İlk şiirlerini 1923’te Yeni Mecmua’da yayımlar. Örümcek Ağı ve Kaldırımlar adlı şiir kitapları onun çok genç yaşta şöhret olmasını sağlar. 1932 yılında Ben ve Ötesi adlı yeni şiir kitabı çıkaran Kısakürek; tiyatro, fıkra, hikâye, makale, tenkit ve biyografi türlerinde yüzden fazla eser vermiştir. Çile, Tohum, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey, Çöle İnen Nur, İdeologya Örgüsü onun en çok bilinen ve okunan eserlerindendir.