18 Mayıs 1898’de İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Bakırköy Rüştiyesiyle Hadika-i Meşveret İdadîsinde yaptıktan sonra Tıp Fakültesi’nde okumaya başladı. Bu okulu yarıda bırakarak öğretmenliğe giredi. Daha sonra Kayseri, Ankara ve İstanbul liselerinde 1924 ilâ 1946 yıllarında edebiyat öğretmenliği yaptı. “Hayat” ve “Anayurt” dergileriniçıkardı. “Çamdeviren”, “Deli Ozan” takma adıyla yazılan mizahî şiirler de onundur. Bu mahlasların yanı sıra, İsmail Vecih, İğne ile Kuyu Kazan, Kalender Tatlı Sert, Yamak imzalarını düz yazılarında kullandı. 1946’da İstanbul milletvekili seçildi. 8 Kasım 1973’te vefat etti. Manzum eserleri, manzum tiyatrolar ve şiirler olarak iki türde toplanabilir. Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle, Bir Ömür Böyle Geçti, Suda Halkalar, Han Duvarları ve Şarkın sultanları şiir kitaplarından bazılarıdır. Tiyatro eserlerinden bazıları ise Canavar, Kahraman, Öz Yurt ve Akın’dır. “Beş Hececiler” adlı şiir akımının içinde yer almıştır.