Asıl adı Mehmet Nâzım Ran olan şair, 20 Kasım 1901’de Selanik’te dünyaya geldi. İlköğrenimini Göztepe'deki Numune Mektebi'nde tamamladı. Galatasaray Sultanisi ve Nişantaşı Sultanisi’nden sonra 1917’de Bahriye Mektebi'ne giren Nâzım Hikmet, ilk şiirini, 3 Ekim 1918’de, Yeni Mecmua adlı dergide Mehmet Nazım adıyla yayımladı.1919’da Hamidiye Kruvazörü’ne Stajyer Güverte Subayı olarak atandı. Bir yıl sonra hastalığı sebebiyle askerliğine son verildi. Ocak 1921'de Millî Mücadele'ye katılmak üzere Anadolu'ya geçti. Cepheye gönderilmeyerek öğretmen olarak Bolu'da görevlendirildi. Eylül 1921’de Vâlâ Nurettin’le üniversite eğitimi için Moskova’ya gitti. Orada yazdığı şiirleri Aydınlık ve YeniHayat adlı dergilerde yayımlattı. Yurda dönüp dergilerde yayınlanan şiir ve yazılarından dolayı on beş yıl hapsi istenince yeniden Sovyetler Birliği’ne gitti. Moskova'da 3 Haziran 1963 tarihinde kalp krizinden öldü. 1929 yılında yayımlanan 835 Satır adlı eserinde yer alan Güneşi İçenlerin Türküsü, Piyer Loti, Berkley, Salkım Söğüt, Bahri Hazer gibi şiirleriyle çağdaşlaşma sürecini yaşayan edebiyatımızda toplumcu gerçekçi akımın örneklerini ortaya koydu. Memleketimden İnsan Manzaraları, Kafatası, Unutulan Adam, Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı, Unutulan Adam, Ferhat ile Şirin, Sabahat çeşitli türlerde yazdığı onlarca eserinden bazılarıdır.