1873 yılında İstanbul da doğan Mehmet Âkif’in annesi Emine Şerife Hanım, babası Tâhir Efendidir. İlk tahsiline Emir Buharî Mahalle Mektebinde başlayan Âkif, ilk ve orta öğrenimden sonra Mülkiye Mektebi’ne devam etti. Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'ndeki öğrencilik günlerinde Divan edebiyatı etkisinde gazeller, kıtalar, şarkılar yazdı. Şiirlerini daha sonraki adı “Sebîlü’r-Reşat” olan “Sırât-ı Müstakîm” dergisinde yayınlayan Mehmet Âkif, kısa zamanda devrinin en tanınmış şairlerinden biri oldu. İlk şiir kitabını 1911'de Safahat adıyla bastırdı. Millî Mücadele döneminde, yazdığı şiirlerle ve yurdun çeşitli yerlerindeki camilerde verdiği vaazlarla halkı, istiklâl mücadelesine katılmaya çağıran Mehmet Âkif, 1920 yılında Burdur mebusu olarakBirinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Mehmet Âkif Ersoy, İstiklâl Marşı’nın şiirini, 17 Şubat 1921’de yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 12 Mart 1921’de İstiklâl Marşı olarak kabul edildi.Milli şair, 27 Aralık 1936 tarihinde vefat etti.