Cumhuriyet dönemi kültür ve edebiyat hayatımızın en verimli kalem sahiplerinden birisi olan Ahmet Kutsi TECER, 4 Eylül 1901 tarihinde babasının görevi dolayısıyla Kudüs’te dünyaya gelir. Kudüs’te başladığı öğrenimine, babasının görevinin Kırklareli’ne nakletmesi sonucu, ortaöğrenimine de bu şehirde devam eder. Liseyi, İstanbul Kadıköy Sultanisi’nde bitirir. 1922 yılında da Halkalı’daki Ziraat Yüksek Okulu’ndan mezun olur. Daha sonra İstanbul Yüksek öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde ikinci defa yüksek öğrenime başlar. Burada iki yıl okuduktan sonra, okulun sağladığı burs ile ve biyoloji öğrenimi görmek üzere 1925 yılında, Paris’te Sorbanne Üniversitesine gönderilir. Ama Tecer, Sorbane Üniversitesi’nde, biyoloji yerine felsefe okumayı tercih eder. Yurda döndükten sonra Edebiyat öğretmenliği, Talim Terbiye Kurulu üyeliği, Adana ve Urfa Milletvekilliği, Halkevleri Şefliği, Paris Kültür Ataşeliği, Güzel Sanatlar Akademisi Estetik Profesörlüğü görevlerini sürdürür. 23 Temmuz 1967’de İstanbul’davefat eder. Ahmet Kutsi zamanla halktan malzeme alarak o malzemeyi, çağdaş batı tekniğiyle işleme metodunun en başarılı uygulayıcılarından olur. Türküler, destanlar, töreler, efsaneler ve gelenekler; şiirlerinin, yazdığı tiyatro eserlerinin ve diğer çalışmalarının en önemli kaynakçası olur. Âşık Veysel’i Sivrialan köyünden çıkarıp bütün ülkeye tanıtmıştır.