Ruşen Eşref Ünaydın 13 Mart 1892’de Istanbul’da doğdu. Önce Galatasaray Sultanisi’ni daha sonra da Darülfünun’un Edebiyat Fakültesini bitirdi. İstanbul’da çeşitli okullarda edebiyat ve Fransızca öğretmenliği yaptı. Reşat Nuri Güntekin ile de teyze çocukları olan Ruşen Eşref, öğretmenlik yıllarında yaptığı çevirilerle yazı hayatına atıldı ve ilk yazılarını Tevfik Fikret’in teşvikiyle Servet-i Fünün’da yayımladı. Daha sonra “Donanma, Tedrisat ve Türk Yurdu” dergilerinde yazıları çıktı. Vakit gazetesi muhabiri olarak Batum’a gitmesiyle başlayan gezginci yaşamı Yedigün, Tasvir-i Efkâr ve Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinde devam etti. 1920’de Ankara’ya giderek Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’nun içinde bulunduğu durumu ve Anadolu insanını anlatan yazılar yazdı.Lozan Konferansı’nda basın danışmanlığı yaptı.1923’te Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi. Anadolu Ajansı kurucu idare meclisi ve harf inkılâbı komisyonunda bulundu. 1933’te Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün genel sekreterliğini yaptı. Tiran, Atina ve Budapeşte’de elçilik; Roma, Londra ve Atina’da büyük elçilik yaptı. 1952’de emekli olduğunda Türkiye’ye döndü ve hayatının son yıllarını Atatürk’e dair hatıralarını kaleme almakla geçirdi.21 Eylül 1959’da bir kalp krizi sonucu İstanbul’da vefat etti.