Yusuf Has Hâcib, 1017 yılında Türkistan bölgesindeki adı destanlara işlenmiş bir Türk beldesi olan Balasagun şehrinde doğmuştur. Eserine ilâve edilmiş önsözde Yusuf Has Hâcib’in dindarlığıyla tanındığı, asil bir aileden geldiği ve asillere mahsus bir dil kullandığı belirtilmiştir. Ancak gençliğini nerede geçirdiği, hangi ilde, hangi medresede, kimlerden ders aldığı bilinmiyor. İslâm filozofu İbni Sînâ’nın öğrencisi olduğu söyleniyor. Yusuf Has Hâcib, Balasagun’da yazmaya başladığı Kutadgu Bilig adlı eserini, Doğu Karahanlı Devleti’nin hükûmet merkezi olan Kâşgar’da Karahanlı hükümdarlarından Tabgaç Buğra Karahan’a 1070 yılında sunmuştur. Hükümdar, eseri takdirle karşılamış ve yazarına mükâfat olarak Has Hâciblik rütbesini vermiştir. Bu rütbe daha sonra şairin ismiyle birlikte anılmıştır.