Kimi kaynaklara göre 295 yıl yaşadığı rivayet edilen Dede Korkut, hikâyelerde çoğu kez Dede Korkut, bazen Korkut Ata, bazen de Dedem Korkut, tek bir yerde de Dede Sultan ifadeleri ile anılmıştır. Bazı kaynaklarda ise Dede Korkut’un Oğuz boyunun 10. hükümdarı, Kayı İnal Han zamanında sahneye çıktığı, hatta 14. hükümdar dönemine kadar yaşayıp bu hükümdarlara müşavirlik yaptığı yazılıdır. Kayı İnal Han’ın Müslümanlığı ilk kabul eden Türklerden olduğu da söylenir. Korkut Ata adlı bu şahsiyet, bazı bilim adamlarına göre tek bir kişi, bazı bilim adamlarınca da her dönemde, farklı farklı kişiler olarak yaşayan Türk atası olmuştur.