Ahmet Muhip Dıranas, 1908 yılında İstanbul’da doğar. İlkokulu Sinop’ta okur. Orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi’nde tamamlar. İlk şiirini Ankara Lisesi’nde okurken Muhip Atalay imzasıyla 1926 yılında, Millî Mecmua’da yayınlar. Edebiyat tutkusu, onun Ankara Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenimini yarıda bırakmasına sebep olur. Güzel Sanatlar Akademisi Kütüphane Müdürlüğü göreviyle İstanbul’a geçer. Bu görevini sürdürürken bir yandan da Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne devam eder. Bu öğrenimini de yarıda bırakır. Yazı, şiir ve sanat dünyası ile iç içe bir hayat sürdüren Ahmet Muhip Dıranas, 21 Haziran 1980’de Ankara’da vefat eder. Ahmet Muhip Dıranas edebiyat yazılarını ve şiirlerini “Servet-i Fünûn, Hep Gençlik, Görüş, Varlık, Çığır, Ağaç, Gündüz, Yücel, Oluş, Ülkü, Sanat ve Edebiyat Gazetesi, Şadırvan, Yeni İnsan ve Hisar” dergilerinde yayınlamıştır. Tevfik Fikret’in şiirlerini Osmanlı alfabesinden günümüz alfabesine çevirmiş. “Gölgeler”, “O Böyle İstemezdi”, “Çıkmaz,” isimli tiyatro eserlerini yazmıştır. Dıranas, çeviri alanında da eserler vermiştir.